Het belang van het testen van lcd en onderdelen
De belangrijkste punten op een rij:

*-Verwijder nooit folie of plakstrips van een onderdeel voordat je het onderdeel voldoende getest hebt.
*-Koppel altijd de accu los voordat je connectors van het te testen onderdeel los of vast maakt.
*-Test het onderdeel uitvoerig van te voren !voordat je het onderdeel definitief monteert in het toestel.
Test het toestel nogmaals uitvoerig voordat je het in gebruik neemt.

Waarom is het belangrijk is om een onderdeel voor gebruik te testen
Je zou zeggen: de producent of verkoper heeft het onderdeel toch al getest?
Dat klopt in de meeste gevallen wel, maar toch heeft het zin om het onderdeel opnieuw te testen voor gebruik:

Het mogelijke defect kan door de kwaliteitscontrole geglipt zijn omdat het een intermitterend probleem is wat niet altijd maar slechts in sommige gevallen optreedt.
Tijdens het inpakken, het transport of het uitpakken van het onderdeel kan er een zichtbare of onzichtbare beschadiging zijn opgetreden. Denk aan valschade of een statische schok.
Tijdens het monteren in het toestel kan het onderdeel onverhoopt beschadigd zijn. Het lijkt dan voor de reparateur alsof er een defect onderdeel is geleverd terwijl in werkelijkheid de reparateur (waarschijnlijk per ongeluk) het onderdeel defect heeft gemaakt.
Test daarom altijd het onderdeel voldoende voordat je het monteert in het toestel.

Visuele Test
Zodra je een onderdeel hebt ontvangen voer als eerste een visuele test uit op eventuele beschadigingen en op uiterlijke kenmerken.

Is het onderdeel geheel compleet?
Controleer visueel alle connectors en controleer bevestigingspunten.
Uiterlijke kenmerken: Voldoet het onderdeel aan je eisen, ziet het er kwalitatief goed uit?
Voor externe onderdelen zoals schermen: verzeker je ervan dat het onderdeel helemaal gaaf is zonder krasjes, kleurverschil, oneffenheden of andere zichtbare afwijkingen. Het toestel wat je gaat repareren heeft een behoorlijke waarde, zorg er voor dat het dat er zo ook uit gaat zien na de reparatie.
Voor interne onderdelen zoals flex kabels of accu’s: hier maakt het niet zo veel uit als er kleine markeringen of oneffenheden te zien zijn, zolang het onderdeel maar perfect functioneert.
Functionele test
In de meeste gevallen is de enige manier om een onderdeel te testen door het aan te sluiten op het toestel en het toestel aan te zetten.